Złomowanie

Współpracujemy ze stacją demontażu pojazdów.

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie złomowania i kasacji pojazdu.
Samochód odbieramy
własnym transportem i przewozimy do stacji demontażu.

Płacimy za każde kompletne auto.

Stacja demontażu wydaje zaświadczenie o demontażu pojazdu, potrzebne w urzędzie komunikacji, przy wyrejestrowywaniu.

Dokumenty potrzebne do kasacji pojazdu:

 

 • Dowód rejestracyjny pojazdu

(W przypadku zaginięcia dowodu lub jego zabrania przez Policję,należy przedstawić kserokopię dowodu rejestracyjnego. Kopię, z potwierdzeniem zgodności z orginałem wydaje właściwy wydział komunikacji)

 • Karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • Umowa kupna lub faktura zakupu pojazdu jeśli aktualny właściciel zakupił pojazd, ale nie zdążył go jeszcze przerejestrować na własne nazwisko
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty właściciela (ew. współwłaściciela) pojazdu – do wglądu, przy przekazaniu samochodu.


W szczególnych przypadkach:

 • Sądowe nabycie spadku, w przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela pojazdu
 • Dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem
 • Pieczątka firmowa (jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę)


Po przyjęciu pojazdu przez stację demontażu klient otrzymuje:

 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu (uprawnia do wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji)
 • Unieważniony dowód rejestracyjny
 • Unieważnioną kartę pojazdu (jeśli była wydana)
 • Unieważnione tablice rejestracyjne